Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin księgarni internetowej "Sendsport - Księgarnia Kibica"

 

Regulamin sklepu internetowego sendsport.pl 

1) Sklep internetowy sendsport.pl jest własnością Karola Kossakowskiego (dalej zwany "właścicielem sklepu”) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmę SENDSPORT. PL Karol Kossakowski ul. Leśna 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie; adres poczty elektronicznej ksiegarnia@sendsport.pl, tel. 664 214 179. Działalność została zarejestrowana w dniu 01.06.2014 w Wysokiem Mazowieckiem pod nr 7330.30.2014.

2) Użytkownik składający zamówienie oświadcza iż zapoznał się z treścią regulaminy i zaakceptował wszystkie zawarte w nim postanowienie.

3) Zamówienia można składać codziennie, 24 godziny na dobę.

4) Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i zatwierdzenie "formularza zamówienia” poprzez naciśnięcie przycisku ,,zamawiam z obowiązkiem zapłaty” znajdującego się na witrynie internetowej sklepu,

5) Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia". Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie przez użytkownika formularzu zamówienia.

6) Właściciel sklepu w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia pod kątem jego zgodności ze stanem faktycznym oraz prawidłowości podanych danych. Weryfikacja może nastąpić za pomocą elektronicznych środków komunikowania się na odległość. Właściciel sklepu ma prawo anulować zamówienie w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia albo w sytuacji, w której nie było możliwe dokonanie pozytywnej weryfikacji treści "formularza zamówienia”.

7) Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono pozytywnie zweryfikowane.

8) W razie wystąpienia wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia. Właściciel sklepu zobowiązuje dostarczyć użytkownikowi przedmioty wolne od jakichkolwiek wad.

9) Ceny wszystkich towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego sendsport.pl wyrażone są w złotych polskich i obejmują wszystkie należne podatki. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

10) Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie może dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

11) Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia i bez podania przyczyny.

12) Wszystkie informacje o czasie realizacji zamówienia podane są w kartach poszczególnych produktów. Ze względu na przyczyny losowe czas realizacji zamówienia może ulec zmianie. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy.

13) Właściciel sklepu pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do klienta. Wszystkie informacje dotyczące wysokości kosztów przesyłki podane są w trakcie procesu zamawiania i zależą do formy przesyłki, sposobu płatności oraz firmy dostawczej wybranej przez klienta.

14) W przypadku wyboru opcji "przesyłka za pobraniem” koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 13 wliczony jest w kwotę pobrania.

15) Właściciel sklepu potwierdza każdą transakcję wystawionym rachunkiem. Na życzenie klienta istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

16) Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, kartą płatniczą lub przelewem na konto firmy. W przypadku wyboru płatności karta płatniczą lub przelewem zamówienie zostanie zrealizowane najwcześniej po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym właściciela sklepu. W sytuacji, gdy w przeciągu 14 dni od złożenia zamówienia z wyborem metody płatności kartą płatniczą lub przelewem nie odnotuje się dokonania płatności, właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

17) W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

18) W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z sendsport.pl za pomocą poczty elektronicznej (ksiegarnia@sendsport.pl). Właściciel sklepu zastrzega sobie 30 dni na rozpatrzenie reklamacji zgłoszonych przez użytkownika. Reklamacje będą rozpoznawane bez zbędnej zwłoki, w związku z czym właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do kontaktowania się ze zgłaszającym za pomocą wszystkich dostępnych środków, w tym również telefonicznie, za pomocą mediów społecznościowych itp. na co użytkownik wyraża zgodę.

19) W przypadku uchybienia terminowi wskazanemu w pkt 18 reklamacja uznana jest za rozpatrzoną pozytywnie.

20) Właściciel sklepu informuje, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres ksiegarnia@sendsport.pl. W przypadku jeżeli zwrócony produkt jest zniszczony, kopiowany lub nosi ślady użytkowania właściciel sklepu zastrzega sobie możliwość dochodzenia jego pełnej ceny.

21) Właściciel sklepu informuje iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 38 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje użytkownikowi w stosunku do zamówionych u właściciela sklepu nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych, które zostały dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

22) Zwroty zamówionych przedmiotów dokonywane po odstąpieniu od umowy albo w związku z reklamacją powinny być kierowane za pomocą najtańszej usługi dowolnego operatora pocztowego na adres   SENDSPORT. PL Karol Kossakowski, Leśna 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie z dopiskiem "zwrot". Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta zwrot powinien być dokonany najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu które przenoszą najtańszą usługę pocztową na rynku odpowiednią do właściwości zwracanego towaru ponosi użytkownik.

23) Właściciel sklepu dokona zwrotu płatności w sposób wskazany przez użytkownika albo gdy brak takiego wskazania w taki sam sposób w jaki nastąpiła płatność w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Właściciel sklepu zastrzega zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, że niezależnie od terminu wskazanego powyżej przysługuje mu prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania z powrotem zamówionych przedmiotów albo dostarczenia przez użytkownika potwierdzenia nadania zamówionych przedmiotów

24) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisu Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, RODO oraz innych ustaw.

25) Właściciel sklepu może przetwarzać przekazane dobrowolnie dane osobowe klientów w celu realizacji zamówień, oraz do przedstawiania własnej oferty handlowej za zgodą klienta.

26) Właściciel może bezterminowo przetwarzać dane osobowe klienta do celów fiskalnych oraz ze względu politykę rabatową. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

27) Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności.

SPRAWDŹ również rabaty dla stałych klientów sendsport.pl

pixel